Terminijos variantai

terminijos variantai

Sutartis Nr. Duomenyno sudarymo tikslas yra sukaupti medžiagą aiškinamajam jūreivystės terminų žodynui, taip pat turėti pakankamai duomenų terminų taisyklingumui nustatyti ir apskritai praktiniams jūreivystės terminijos klausimams analizuoti.

Šiuo metu jį sudaro apie 31 tūkst.

Pranašumai

Paieška Duomenyne Pagal užsakymą paieškos langelyje atrenkami visi terminai, turintys nurodyto termino kurią nors formą ar dalį pavyzdžiui, į atrinktų terminų su žodžiu denis sąrašą paklius ir atrenkamiesiems nepriklausantis terminas gordenis. Visa informacija apie atskirą terminą užsakoma iš abėcėlinio sąrašo arba iš atverto termino lizdo.

Išplėstinėje paieškoje atrenkami terminai pagal požymius paspaudus požymio langelį ir paieškos nuorodą. Paieškos užsakymas panaikinamas pažymėtą langelį paspaudus dar kartą.

Naršymo meniu

Šriftas Palemonas Windows aplinkoje Windows 98 ar terminijos variantai, palaikančioje Unicode matyti kirčiuotas lietuviškas raides pakanka Internet Explorer 8, Firefox 38, Chrome 31 ar naujesnių naršyklių. Norėdami kurti dokumentus, naudojant šriftą Palemonas, turėtų jį įsidiegti.

Šriftą galima rasti VLKK tinklalapyje.

  1. Kas yra Variantas? | Terminų žodynas
  2. Jump to navigation Jump to search Terminija — kalbos terminų visuma; kurios nors srities terminų visuma.

Duomenyno sandara Jūreivystės terminų vartosenos duomenynas yra sudarytas iš verčiamuosiuose jūreivystės žodynuose ir žodynėliuose, mokomuosiuose leidiniuose, su jūreivyste susijusiuose teisiniuose dokumentuose, jūreivystės tematikos periodikoje pavartotų pavadinimų.

Į jį įtraukti visi pavartoti termino variantai terminijos variantai ortografiniai, leksiniai, gramatiniai, taisyklingi ir netaisyklingi.

Apie paieškos terminų ataskaitą

Bendrasis terminų sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka. Kiekvienas sudėtinis terminas yra priskirtas pagrindinio žodžio lizdui. Vientisinis terminas turi jam priklausančių sudėtinių terminų lizdą, kuris matomas atvėrus vientisinį terminą.

Visi terminai yra sukirčiuoti, vientisinių terminų nurodoma kirčiuotė, termino kilmė. Informacijoje apie terminą dar nurodoma sandara vientisinis ar sudėtinislietuviškų vientisinių išvestinių terminų daryba, visų terminų taisyklingumas, šaltiniai, kuriuose terminas rastas.

finansinės laisvės žingsniai

Į kirčiuočių rinkinį atskirai traukiami variantinių kirčiuočių atvejai. Esant antraštinio žodžio kirčiavimo variantams, antraštiniu žodžiu paliekamas pagrindinis kirčiavimo variantas, variantų skyrelyje pateikiamas kitas kirčiavimo variantas.

Sudurtinių žodžių skirtingų dėmenų kilmės kalbos nurodomos pliuso ženklu pavyzdžiui, grotstiebis — ol.

Terminologija

Sandaros informacijoje, be vientisinių ir sudėtinių terminų, pateikiamas komandos požymis, pagal terminijos variantai atrenkamos komunikacinę paskirtį turinčios frazės ar sakiniai pavyzdžiui, Nuleisti inkarą! Komandos į lizdus netraukiamos. Į darybos požymius, be įprastinių priesaginio, priešdėlinio, galūninio darybos būdų ir sudūrimo, įtraukiama semantinė daryba, arba terminizavimas, ir labiau termino struktūrą, nei 2 darybą parodantys terminai su nekaitomaisiais nelietuviškais dėmenimis.

Jie atskirai žymimi dėl gausumo ir įvairovės šios srities terminijoje, o kartu ir aktualumo juos kodifikuojant. Taisyklingumo požymių rinkinys sudarytas pagal norminamuosiuose leidiniuose nustatytus keturis taisyklingumo laipsnius, atskirai pateikiamas ortografinio netaisyklingumo požymis.

Trumpas pasirinkimo kursas minėtų požymių, prie ieškomo termino dar pateikiami atitikmenys kitomis kalbomis, rusų, vokiečių ir prancūzų vientisiniams atitikmenims pateikiama informacija apie giminę.

Apibrėžtis pateikiama tokia, kokia randama šaltinyje, arba sudaroma pagal šaltiniuose esamą apibūdinimą. Pastaruoju atveju po apibrėžties prieš šaltinio nuorodą paprastai įrašoma pagal. Variantų skyrelyje pateikti taisyklingumo trūkumų turinčių terminų taisyklingieji variantai arba sinonimiški terminai.

Duomenyno terminų anotavimo principai ir motyvai Santykis su šaltinio informacija Kadangi Duomenynas rengtas siekiant atspindėti jūreivystės terminų vartoseną, jame informacija apie terminą pateikiama dažniausiai laikantis šaltinio.

Teisės kalbos terminija

Tam tikrais atvejai šaltinio informacija yra keičiama. Jos pakeitimai yra tokie. Panaikinami verčiamuosiuose jūreivystės žodynuose esantys paaiškinimai skliausteliuose. Paaiškinimai, tinkantys sudėtiniam terminui sudaryti, paverčiami sudėtine termino dalimi ir pateikiami pagrindinio žodžio lizde. Pavyzdžiui, terminas įlaidas medinis LAJŽ pertvarkomas į terminą medinis įlaidas ir pateikiamas termino įlaidas lizde.

Platesni paaiškinimai perkeliami į apibrėžties langelį. Žodynuose, esant lizduose skirtingos formos paprastai vienaskaitos ir daugiskaitos terminams, antraštinis žodis neretai pateikiami su dvigubu įstrižu brūkšniu prieš galūnę. Duomenyne toks žymėjimas terminijos variantai ir skirtingų formų terminai sudedami į vienaskaitos forma pateikiamo termino lizdą.

Tik daugiskaitinių terminų ši forma pateikiama ir antraštiniame žodyje. Tokie antraštiniai terminai, taip pat ir lizduose esantys daugiskaitos formos terminai žymimi santrumpa terminijos variantai. Duomenyne suvienodintas komandų užrašymas. Šaltiniuose jos būna užrašytos visai be jokių papildomų ženklų, tik su šauktuku, su kabutėmis ir šauktuku, didžiąja raide ir šauktuku ar dar ir su kabutėmis.

Duomenyne jos pateikiamos didžiąja raide ir su šauktuku — kaip imperatyviniai sakiniai.

visų dvejetainių parinkčių paslapčių

Komandos sudaro mažą ir savitą jūreivystės pavadinimų dalį, terminų tyrimui nėra itin reikšmingos, tad užrašymo įvairovė neperteikiama. Vienodinamas skirtinguose šaltiniuose besiskiriantis kirčiavimas plačiau žr.

prekyba y

Anotavimo aspektai, motyvai ir pasirinktos nuostatos Kilmė Šie duomenys yra aktualūs analizuojant tarptautinės ir lietuviškos šios srities terminijos santykį, sprendžiant svetimybių keitimo lietuviškais terminais klausimą, nustatant neteiktinų svetimybių statusą.

Todėl svarbiausias tikslas yra sudaryti galimybę statistiškai atskirti lietuviškus ir nelietuviškus vientisinius terminus. Svetimų kalbų kilmės pasiskirstymas kai kuriais atvejais gali būti svarbus kodifikuojant svetimos kalbos terminą, bet preciziškai pirminė kalba nėra nustatinėjama — kilmė nurodoma terminijos variantai prieinamuose šaltiniuose rastą informaciją.

Panašiai elgiamasi ir nurodant tarpines kalbas bei sudurtinių terminų skirtingą dėmenų kilmę: jei prieinamuose šaltiniuose tokia informacija randama, ji pateikiama. Sudėtinių terminų kilmė nenurodoma. Šią informaciją galima nustatyti iš antraštinių vientisinių terminų, prie kurių yra sudėtinių terminų lizdai, bet priklausomųjų dėmenų lietuviškumą patikrinti atrankos būdu nėra galimybių. Sandara Šiuo atžvilgiu nurodomi sudėtiniai ir vientisiniai terminai, tam pačiam aspektui priskiriamas ir terminijos variantai požymis.

Rūta Marcinkevičienė.

Sandaros apibūdinimas pirmiausia atskiria antraštinius terminus nuo lizdo terminų ir susijęs terminijos variantai terminų sisteminimu, bet svarbiau, kad terminų atrankos pagal šį galimybės leidžia tirti sudėtinių terminų modelius.

Sudėtinių terminų yra maždaug keturis kartus daugiau nei vientisinių ir jų kaip terminų sintaksinių ryšių tipai, santykis su įprastiniais kalbos junginiais yra aktuali tyrimų dalis įvairių mokslo šakų ar veiklos sričių terminijai.

Kadangi jūreivystės terminija gali būti laikoma nenusistovėjusia, ypač kalbant apie sudėtinius terminus, sudarant terminus iš teksto įtraukiami ir ne visai sudėtiniams terminams būdingi raiškos atžvilgiu dėmenys, pavyzdžiui, kablio mazgas su kilpa, įgulos apmokymas veiksmams avarinėse situacijose, įrangos aplinkos teršimui išvengti parengties būklė, komanda iš vairinės dėl eigos variklių parengimo darbui manevriniu režimu ir pan.

  • Kaip padaryti dvejetainį variantą
  • Apie paieškos terminų ataskaitą - Google Ads Žinynas
  • Kaip labai lengva užsidirbti
  • Teisės kalbos terminija | Profesionalaus vertimo paslaugos
  • Apie žodyną - Jūreivystės terminų vartosenos duomenynas

Ypač daug tipiškiems sudėtiniams terminams nebūdingos sandaros konstrukcijų yra teisiniuose tekstuose. Pagrindinis požymis yra nominatyvinis konstrukcijos prekybos dvejetainiais opcionais rodiklis ir tuo remiantis jie traukiami į Duomenyną kaip terminai.

Šaltiniuose verčiamuosiuose jūreivystės žodynuose yra nemažai bendraties konstrukcijų ir, automatiškai juos keliant į Duomenyną, tokios konstrukcijos yra patekusios. Nemaža jų dalis gali būti interpretuojamos kaip nurodymai ir priskirtos komandoms, kitoms ieškota kituose šaltiniuose vardažodinių pakaitų, bet dalis gali būti likusių kaip sunkiai pakeičiamų, nors reikalingų ir nešalintinų iš Duomenyno.

Šiame straipsnyje aprašoma paieškos terminų ataskaita ir kaip ją naudoti.

Komandos yra specifinė jūreivystės srities terminijos dalis, savitõs — imperatyvinių sakinių sandaros, tad šis požymis sudaro sąlygas jas atrinkti bei tirti atskirai ir nuo vientisinių, ir nuo sudėtinių terminų. Daryba Darybos požymių grupei priskirti terminijos variantai darybos būdo ir darybinio afikso požymiai. Be įprastinių keturių lietuvių kalbos žodžių darybos būdų, į požymių grupę įtrauktas nekaitomojo dėmens buvimo požymis ir semantinės darybos, arba terminizavimo, požymis.

Pirmasis iš pastarųjų dviejų aktualus jūreivystės terminijai įvairiais atžvilgiais.

Kaip nustatomas paieškos termino atitikties tipas

Jūreivystės terminija yra viena iš specialiųjų kalbų sričių, kur tiek daug terminų su ne tik vienu, bet ir keliais nekaitomaisiais dėmenimis pavyzdžiai, kriuisbramselšotas, grotstenbakštagas ir pan. Galimybė juos atrinkti ir analizuoti sudaro sąlygas spręsti sudėtinio su savarankiškais dėmenimis ir vientisinio tokios struktūros terminų santykį plg. Toks tipas aktualus kirčiavimo problemoms aptarti — kirčio vieta labai įvairuoja ir normai nustatyti reikia visos jų sankaupos.

Nekaitomaisiais dėmenimis laikomi visi savarankišką reikšmę turintys dėmenys, kurių vartojimas su kitais dėmenimis neatitinka lietuvių kalbai būdingo sudūrimo požymio — pakitusios galūnės plg.

Semantinės darybos požymis ir pagal jį atrinktų terminų analizė padeda spręsti mažai terminologijoje aptarinėjamą morfologinės ir semantinės darybos terminizavimo santykio klausimą — kiek morfologinė daryba yra termino sudarymo reiškinys. Tai netaikoma dariniams iš jūreivystės termino — jo termininį statusą lemia pamatinis terminijos variantai. Taisyklingumas Taisyklingumo vertinimas taikant tris ne taisyklingumo lygius ne visada atitinka norminamuosiuose leidiniuose pateikiamą kalbos vieneto vertinimą.

Ne tokiu lygiu kaip norminamuosiuose leidiniuose vertinamas įvardžiuotinės formos nebuvimas sudėtiniame termine. Griežtas vertinimas šios srities specialistui, norinčiam pasinaudoti Duomenynu, gali sudaryti įspūdį, kad yra netinkamas visas terminas, nors paprastai variantų skiltyje nurodoma papildoma informacija, kad tai morfologinis skirtumas, bet ne kalbos specialistui ši informacija gali būti nepakankamai suprantama.

Forumas „ES ir LR institucijų bendradarbiavimas lietuvių teisės terminijos klausimais“ PART 2

Naujadarai, šios srities leidiniuose nepaplitę ar visai nevartojami terminai žymimi kaip šalutiniai normos variantai, plg. Jų terminijos variantai su lietuvių kalbos leksine sistema, kartu ir taisyklingumas galėtų paaiškėti juos toliau tiriant ir rengiant aiškinamąjį jūreivystės terminų žodyną.

Kiek sąlygiškai kaip šalutiniai normos variantai vertinami ir nebūdingos sandaros sudėtiniai terminai, pavyzdžiui, patalpa su priešgaisriniu turtu, škunos su įstrižom terminijos variantai takelažas, povandeninės laivo dalies valymas apdeginant ir pan.

Kai kurie iš jų nesunkiai galėtų būti pertvarkomi terminijos variantai įprastesnius atributinius junginius plg. Kaip lygiaverčiai variantai pateikiami tie lietuviški tarptautinių terminų atitikmenys, kurie yra kiek nors paplitę specialiuosiuose tekstuose, patekę į kai kuriuos žodynus, plg. Taip skatinama traukti į vartoseną lietuvišką terminiją, bet leidžiama apsispręsti vartotojui, o tikslesnis vertinimas normos atžvilgiu galėtų būti nustatytas po tam tikro laiko ištyrus vartosenos paplitimą.

Kirčiavimas Sukauptoje Duomenyno medžiagoje išryškėjo du spręstini kirčiavimo dalykai: kirčiavimo įvairavimas, būdingas apskritai bendrinės kalbos žodžiams plg. Pirmasis atvejis spręstas laikantis kalbos kirčio norminimo nuostatų, suformuluotų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimuose: terminijos variantai variantinio kirčiavimo galimybei laikytis pirmojo nurodytojo Nutarimuose ar Komisijos aprobuotuose leidiniuose varianto. Sprendžiant antrąją kirčiavimo problemą buvo laikomasi nuostatos, kad nekaitomuosius dėmenis turintys terminai nėra patyrę sudurtinio žodžio darybos proceso, todėl jiems negalima taikyti tokios darybos žodžiams būdingo kirčiavimo, t.

Taigi savarankiškai vartojamo termino junginyje ir to paties termino su nekaitomaisiais dėmenimis kirtis neturėtų skirtis, plg.

Svarbu pridurti, kad terminais laikomi ir kiti sąvokų žymikliai — pavadinimai, simboliai, santrumpos. Specialioji teisės kalba, visų pirma — terminija, yra pagrindinis teisininko darbo įrankis.

Jūreivystės terminų žodynuose neretai antrojo tipo terminuose kirčiuojama pradžioje laikantis germaniškos kilmės tokios sandaros žodžių kirčiavimo tradicijos.

Bet kitos kilmės tokios pat sudėties terminai kirčiuojami paskutiniame dėmenyje, plg. Duomenyne laikomasi nuostatos, kad adaptuoti skoliniai turėtų būti pritaikyti prie lietuvių kalbos kirčiavimo sistemos ir vieno tipo būtų kirčiuojami laikantis sistemiškumo.

Šaltiniai Vartotojui pateiktų šaltinių santrumpų sąraše yra daugiau šaltinių nei tie, iš kurių išrinkti terminai ir sukelti į Duomenyną. Jei prie termino nėra nurodyto kurio nors sąraše esančio šaltinio, nebūtinai reiškia, kad to termino tokiame terminijos variantai nėra.

Šaltiniai, iš kurių rinkti terminai, yra matomi išplėstinės paieškos šaltinių skyrelyje.

Galbūt jus domina